Gói Giga

190.0002.280.000

  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong phạm vi gia đình
  • Tốc độ download/ Upload 150Mbps
  • Trang bị thiết bị modem 1ONT Wifi 5
  • Tích hợp tính năng F-Safe quản lý trẻ em trên môi trường internet