Super 150

320.0003.840.000

  • Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong phạm vi gia đình
  • Tốc độ download/ Upload 150Mbps
  • Miễn phí lắp đặt khi trả trước từ 3 tháng
  • Trang bị thiết bị modem AC 1000C
  • Tích hợp tính năng F-Safe quản lý trẻ em trên môi trường internet